ราคากลางโครงการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตูลิ มู่ที่ 2 บ้านบาตะตีงี ดาวน์โหลดเอกสาร
65
22 เม.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศพด. ภาคเรียน ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 พ.ย. 2562
3 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงแซ-ไอสาบง หมู่ที่ 2 บ้านบาตะตีงี ดาวน์โหลดเอกสาร
60
06 พ.ย. 2562
4 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาเละบาโร๊-กามูติง หมู่ที่ 2 บ้านบาตะตีงี ดาวน์โหลดเอกสาร
61
06 พ.ย. 2562
5 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกามูติง-จาเราะกลาดี หมู่ที่ 3 บ้านกามูติง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 พ.ย. 2562
6 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศพด. ประจำปีการศึกษา 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 พ.ค. 2562
7 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายปาแต-อาตะคูวอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
23 พ.ค. 2562
8 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกามูติง-เปาะฮายา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 ธ.ค. 2561
9 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศพด. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 พ.ย. 2561
10 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด (สายตาดีกาจือแร) หมู่ที่ 4 ตำบลกอตอตือร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.