ราคากลางโครงการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายริมคลองบาโงปาเซ-สายกายูบอเกาะ หมู่ที่ 2 บ้านบาตะตีงี ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 พ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต สายอาตะกอตอ-บาโงปาเซ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
17 ส.ค. 2564
3 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าสถานีรถไฟ บ้านปาแต หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
17 ส.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศพด. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
23 มิ.ย. 2564
5 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางจ้างเหมาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
21 เม.ย. 2564
6 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอตอปูตุส หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
19 ม.ค. 2564
7 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะกือเดาะ-พงจือแร หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
19 ม.ค. 2564
8 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงรือแซ-เมาะเพชร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 ม.ค. 2564
9 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตูลิ มู่ที่ 2 บ้านบาตะตีงี ดาวน์โหลดเอกสาร
242
22 เม.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศพด. ภาคเรียน ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
14 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.