ราคากลางโครงการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศพด. ภาคเรียน ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
14 พ.ย. 2562
2 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงแซ-ไอสาบง หมู่ที่ 2 บ้านบาตะตีงี ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 พ.ย. 2562
3 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาเละบาโร๊-กามูติง หมู่ที่ 2 บ้านบาตะตีงี ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 พ.ย. 2562
4 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกามูติง-จาเราะกลาดี หมู่ที่ 3 บ้านกามูติง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
06 พ.ย. 2562
5 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศพด. ประจำปีการศึกษา 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 พ.ค. 2562
6 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายปาแต-อาตะคูวอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 พ.ค. 2562
7 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกามูติง-เปาะฮายา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ธ.ค. 2561
8 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศพด. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 พ.ย. 2561
9 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด (สายตาดีกาจือแร) หมู่ที่ 4 ตำบลกอตอตือร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ต.ค. 2561
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกามูิง - จาเราะกลาดี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.