ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 ธ.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ธ.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 ธ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด อบต.) จำนวน 28 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 ธ.ค. 2564
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อบัญญัติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
17 ธ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ธ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 77,090 กล่องๆละ7.82 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ธ.ค. 2564
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 พ.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานเลือกตั้ง จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.