ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ม.ค. 2563
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 พ.ย. 2562
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงปาแซ-ไอสาบง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28 ต.ค. 2562
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกามูติง-จาเราะกลาดี ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 ต.ค. 2562
5 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาเละบาโร๊-กามูติง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28 ต.ค. 2562
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตูลิ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 ต.ค. 2562
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 ต.ค. 2562
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ก.ค. 2562
9 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศพด. ประจำปีการศึกษา 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 พ.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.