คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
153
13 เม.ย. 2563
2 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
150
04 ต.ค. 2560
3 แบบคำขอลงทะเบียนความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
03 ต.ค. 2560
4 แบบคำขอลงทะเเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
145
03 ต.ค. 2560
5 คู่มืองานบริการสำหรับประชาน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
11 ก.ย. 2558
6 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
11 ก.ย. 2558
7 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
160
11 ก.ย. 2558
8 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
149
11 ก.ย. 2558
9 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
163
11 ก.ย. 2558
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.