ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ก.ย. 2563
2 ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 ส.ค. 2563
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรู้จักพอ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ส.ค. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ส.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 ส.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ส.ค. 2563
7 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 ส.ค. 2563
8 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ส.ค. 2563
9 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 เดือนตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
03 ก.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.