ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 พ.ย. 2562
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
16 ต.ค. 2562
3 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ต.ค. 2562
4 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี2562 งวดที่ 4 เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ต.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ก.ย. 2562
6 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ส.ค. 2562
7 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ส.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.ค. 2562
9 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ2562 งวดที่3 เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ก.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.