ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 พ.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 พ.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ต.ค. 2563
4 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ต.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (สังกัดกองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 ต.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 4 เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ต.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ต.ค. 2563
8 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2563
10 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.