ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ( สังกัด สำนักปลัด อบต. ) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 ม.ค. 2565
3 ประชาสัมพัธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 ม.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายอาตะกอตอ-บาโงปาเซ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 ธ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับพัสดุจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายอาตะกอตอ-บาโงปาเซ
44
28 ธ.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 ธ.ค. 2564
8 ประชาสัมพัธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 ธ.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ธ.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดจ้างโครงการต่อเติมห้องเก็บของ อบต.กอตอตือร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
26 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.