ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2564
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ ขอประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จัดเก็บในปี 2564 ขอให้ท่านตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครอบครองของท่าน หากตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไข ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดประกาศ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.