ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรู้จักพอ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
  รายละเอียด : ขอเชิญชวน กลุ่มสตรี เยาวชนและประชาชนทั่วไปในตำบลกอตอตือร๊ะ เข้าร่วมโครงการรู้จักพอ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรบ้านเขียว ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.