ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลาม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.
รายละเอียด :
    

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด หลักศรัทธาและปฏิบัติ จนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป


Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563    อ่าน 550 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.