ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการรักการอ่านอัล-กุรอาน (กีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ 2558


รายละเอียด :
    

 อบต.กอตอตือร๊ะ จัดโครงการส่งเสริมการรักการอ่านอัล-กุรอาน (กีรออาตี) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประพฤติปฏิบัติและยึดมั่นตามหลักธรรมคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถูกต้อง และเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสในการเรียนการสอนอัลกุรอานระบบกีรออาตีในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และประกวดการอ่านอัล-กุรอาน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 7 - 11 ปี และรุ่นอายุ 12 - 15 ปี ทั้งประเภทชาย - หญิง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558    อ่าน 920 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.